პროგრამები


ბუღალტრის მესამე საფეხური
ბუღალტრის მეოთხე საფეხური

ბუღალტრის მეხუთე საფეხური

კრიმინალისტიკის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მეოთხე საფეხური

კრიმინალისტიკის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მეხუთე საფეხური

ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე საფეხური
მცირე ბიზნესის მწარმოებლის მეოთხე საფეხური

მცირე ბიზნესის მწარმოებლის მეხუთე საფეხური

მასაჟისტის მეოთხე საფეხური

მასაჟისტის მესამე საფეხური

მასაჟისტის მეხუთე საფეხური

ექთნის თამაშემწე მეორე საფეხური

ექთნის თანაშემწე მესამე საფეხური

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის მესამე საფეხური
ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის მეოთხე საფეხური

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის მეხუთე საფეხური

ფარმაცევტის პროფესიული კვალიფიკაციის მეხუთე საფეხური

კბილის ტექნიკოსის მესამე საფეხური

კბილის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხური


კბილის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხური

No comments:

Post a Comment